Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą inicijavimo pagrindu

 

Planuojama teritorija, plotas: 6,2033 ha plato žemės sklypas Laisvės pr. 10, kadastro Nr. 0101/0051:128, Lazdynų seniūnijoje, Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A30-2360/21 „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m spalio 7 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-94/21.
Planavimo uždaviniai: keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054728), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A30-1362/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00082090), sprendinius žemės sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo naudojimo būdų ir leistino užstatymo aukščio pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendruoju planu.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai gali būti keičiami, kai sprendimą rengti tą teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą anksčiau suplanuotai teritorijai, tai šiuo detaliuoju planu bus keičiami sprendiniai visoje Sklypo Laisvės pr. 10 detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000; el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-617) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.