Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kadastro nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano (reg. Nr. T00080789) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Žemės sklypų (kadastro nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano (reg. Nr. T00080789) sprendinių koregavimas sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584) (TPD Nr. K-VT-13-22-476).

Planuojamos teritorijos aprašymas:
Sklypas Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584, plotas 0,2732 ha.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-01-20 Nr. A30-245/22.

Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:
Fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Šeibokas, tel.+37069813100, el. paštas: vaidas.seibokas@yahoo.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
Atlikti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 30-3830 „Dėl žemės sklypų  (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00080789) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584), nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą Nr. 2-4 į du, nustatyti statybos zonas ir ribas, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų sprendinius bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Vieša ekspozicija nuo 2023-06-19 iki 2023-06-29 imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-22-476), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. vaidas.seibokas@yahoo.com.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Viešas aptarimas vyks 2023-06-29 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

DP-pagrindinis-brezinys

DP-AR

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ