Informuojame apie rengiamą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais

Informuojame, kad yra rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais ir viešo susirinkimo laiką.

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Lapių g. 4, Lapių g. 8, ir apie 92 kv. m. įsiterpusi laisva valstybinė žemė, Žvėryno seniūnija.

Planavimo tikslas: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusį apie 92 kv. m valstybinės žemės plotą iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą (G2), pakeisti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei nustatyti kitus trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindas: 2022-10-05 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3692/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2022-10-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-224/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Iniciatorius: Juridinis asmuo.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė Saulė Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: [email protected].

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

Planavimo terminai: 5 metai.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Viešinimo ir pasiūlymų teikimo tvarka: Su parengtu detaliojo plano dokumentu bus galima susipažinti nuo 2022-12-29 iki 2023-01-11 imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1020), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra-Teritorijų planavimo viešumas. Žvėryno seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir iniciatoriaus patalpose (Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) darbo dienomis 10-16 val. (tik iš anksto susitarus el. p. [email protected], tel. +37061178412).

Viešas sprendinių pristatymas numatomas 2023-01-11, 13 val. nuotoliniu būdu:

Pasijungimo nuoroda: http://lapiugatve4ir8.zoomtv.lt
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected], rengėjui UAB „Ugna“ Viršuliškių g. 16-5, Vilnius el. paštas: [email protected] ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1020 per visą rengimo ir viešinimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai ar pasiūlymas dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims atsako planavimo organizatorius, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Nuoroda:

Aiškinamasis_raštas_Lapių_01

Pagrindinis_brėžinys_Lapių_g_1

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ