Informuojame apie sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3a detaliojo plano, sklypo A. Juozapavičiaus g. 6 statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0032:251.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-549 „Dėl sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliojo plano tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama požeminės statybos zona ir ribos, naikinami nebeaktualūs servitutai s1.1 ir s1.2, tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas, papildomai numatant įvažiavimus į sklypą iš Slucko gatvės.
Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18
sprendimu Nr. 1-549 patvirtintu „Sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00054336) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 11 15. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], tel. +37068755415.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2022-06-07 iki 2022-06-20 (10 darbo dienų):
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio);
– UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose Maironio g. 11, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais;

– Šnipiškių seniūnijoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo
pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Juozapavičiaus+6

Juozapavičiaus+6+-+Sprendiniai