Informuojame apie Sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/Šeimyniškių g. 3, 3A detaliojo plano, sklypo A. Juozapavičiaus g. 6 statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sklypas A.Juozapavičiaus g. 6, Vilniuje

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Juozapavičiaus 6“

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ Projekto vadovė D.Sabaliauskienė mob. tel. +37068755415 el. paštu diana@smartas.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  Detaliojo plano koregavimo sprendiniais naikinami neaktualūs 2 servitutai, skirti tiesti ir eksploatuoti požemines ir antžemines komunikacijas. Rengiant inžinerinių sklypų sprendinius pagal eksploatuojančių įmonių prisijungimo sąlygas bus nustatyti naujai tiesiamų komunikacijų privalomi servitutai ir apsaugos zonos. Nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant viešųjų erdvių išdėstymo, koreguojamos nustatytos statinių statybos zonos ir statybos ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymas (įvažiavimų į sklypą iš Slucko g. vietos);

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypo naudotojo UAB „Juozapavičiaus g. 6” užduotis – sklypui patikslinti galiojančio detaliojo plano užstatymo ribas ir zonas, servitutus ir susisiekimo jungtis, pagal Architektūrinio konkurso nugalėtojo „Urban Campus“ architektų studijos KSP ENGEL GmbH genplano sprendinius ir „Administracinės paskirties pastatų A. Juozapavičiaus g. 6, Vilniuje, rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, patvirtintą 2022-01-26 Nr. A659-21/22(3.3.2.26EMPA). Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimu Nr. 1-549 patvirtintu „Sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/Šeimyniškių g. 3, 3A detaliuoju planu“ /TPDR Reg. Nr. T00054336/ nustatytų statybos reglamentų.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-03-15 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Taip pat Maironio g. 11, Vilniuje, detaliojo plano koregavimo rengėjo biure iš anksto susitarus tel. 85611115, kont. asmuo Projekto vadovė D.Sabaliauskienė mob. tel. +37068755415 el. paštu diana@smartas.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti:  raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda: 

Aiškinamasis+raštas+DP+-+Juozapavičiaus_2022-03-02

SMA_Juozapaviciaus+6_DP+koreg_01_SP

SMA_Juozapaviciaus+6_DP+koreg_02_zonos