Informuojame apie sklypo (Kad. Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Pijų g. 10 statybos zonos, ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Pijų g. 10 (kad. Nr.: 0101/0101:2643)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „MAK GROUP“ El.p.: lina.makgroup@gmail.com; tel.: 861397709

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  statybos zonos, ribos koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: TPDR (reg. Nr. T00055861) Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:26) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-534, 2004 m. spalio 13d. ir koreguoto žemės sklypų Pijų g. 8, 16 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:838) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-14 įsakymu Nr. A30-2580/20.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-03-09 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Taip pat Vilnius, J. Basanavičiaus g. 17-9, nuo 9:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu: 8 613 97709

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiškinamasis+raštas

brėžinys