Informuojame apie Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen. detaliojo plano koregavimą sklypuose Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Karaliaučiaus g. 31 (kad. nr. 0101/0167:1837), Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881) ir Karaliaučiaus g. 42 (kad. nr. 0101/0167:2020)

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas:  Detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu. 9 dalyje nurodoma: detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 patvirtintą „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano“ sprendinius, sklypuose Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Karaliaučiaus g. 31 (kad. nr. 0101/0167:1837), Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881) ir Karaliaučiaus g. 42 (kad. nr. 0101/0167:2020).

Tikslai:

– požeminio užstatymo statybos ribų koregavimas;

– susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietos);

– reikalingų servitutų formavimas;

– automobilių stovėjimo normatyvo tikslinimas aktualioje teritorijoje.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:  Duomenys nuasmeninti

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:  UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el.paštas: donatas@archicom.lt.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka:  Detaliojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2022-02-15 iki 2022-03-01, imtinai.

Susipažinti galima:

– UAB „Archicom“ įmonės patalpose, Antakalnio g. 48A-205, 2-ame aukšte, Vilniuje, darbo dienomis nuo

10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – Donatas Černeckis, tel.: 862066000;

– Pilaitės seniūnijos patalpose, adresu Vydūno g. 20;

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;

– Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (el. paštu) aukščiau nurodytu adresu visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys