Informuojame apie sklypų (kadastro Nr. 0101/0011:191, Nr. 0101/0011:212 ir Nr. 0101/0011:233 ) Meškeriotojų gatvėje, Antakalnio seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Meškeriotojų g. 19E pakeitimus, atsižvelgiant į komisijos pastabas

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0011:191, NR. 0101/0011:212 IR NR. 0101/0011:233 ) MEŠKERIOTOJŲ GATVĖJE, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE DETALUSIS PLANAS, DOKUMENTO REG. NR. T00088174

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Meškeriotojų g. 19E, koreguojami vieno sklypo nepagrindiniai reglamentai

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimas „Dėl sklypų Meškeriotojų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-650. Sklypo savininkų iniciatyva

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB MENAS IR JĖGA, Džiaugsmo g. 100, tel. +370 699 55797, info@menasirjega.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: pakeisti detaliojo plano nepagrindinius reglamentus – užstatymo ribą ir užstatyti leidžiamą teritoriją viename sklype

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 27 d Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

DP.AR

Pagrindinis+brėžinys

Pastabų+įvykdymas

Priedas1

Priedas2

Priedas3