Informuojame apie Sklypų nr. 12 (kad. nr. 0101/0030:65) ir nr. 13 (kad. nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje detaliojo plano sklypo Nr. 2 Juozo Rutkausko g. 17 (Kad. Nr. 0101/0030:109) statybos zonos, ribų, pastatų išdėstymo, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Juozo Rutkausko g. 17, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0030:109)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Devyni architektai“ Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Tel./Faks. +370 5 213 99 07, mob.tel. +370 698 81 941  el. paštas:
arunas@devyniarchitektai.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  statybos zonos, statybos ribos, statinių išdėstymo, įvažiavimo į sklypą vietų koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. 1-2213 „Dėl sklypų Nr. 12 (kad. Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kad. Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ ir vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalimis.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-07 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Taip pat rengėjo patalpose UAB „Devyni architektai“ Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Tel+370 698 81 941 Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys

DP+koregavimas+Aiškinamasis+raštas