Informuojame apie „Sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano“ sprendinių koregavimą sklype Nr.1

 

Planuojama teritorija: „Sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano“ (registro Nr. T00057974)  sprendinių koregavimas sklype Nr.1 (Savanorių pr. 28, kad. Nr. 0101/0055:0186).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Nr. K-VT-13-22-454
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1872/22; 2022-05-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-90/22.

Planavimo tikslas: Sklype Nr.1 koreguoti statybos zoną ir skirtingų aukščio reglamentų ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: bendra tvarka

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1872/22; 2022-05-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-90/22. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; tel. (8 5) 211 2000 ; www.vilnius.lt

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo 

Projekto rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informaciją teikia Daiva Rokienė, el. paštas: daiva.rokiene@gmail.com; tel. 8 616 54006

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-07-18  iki 2022-08-01  

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje, Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-454

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Detaliojo plano viešas svarstymas: 2022-08-01 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcuChrzIrGtdukOyes5gO_LsN5762TF5H

 Nuoroda:

DP+pagr.+br.+su+koreguojama+teritorija

Koreguojami+sprendiniai