Informuojame apie Teritorijos Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statybos zonos ir ribų koregavimą sklype Kalvarijų g. 85 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Kalvarijų g. 85, Vilnius

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius

Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, ribų koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d.  sprendimas Nr.1200V „Dėl teritorijos Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

01.+Situacijos+schema+A4

02.+BP2030+-+pagrindinis+brėžinys

03.+Sklypu+schema

04.+Galiojantis+DP+A3

05.+Koregavimo+brėžinys

Aiškinamasis+raštas