Informuojame apie teritorijos prie Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalaus plano (statybos zonos, statybos ribos) nepagrindinių sprendinių koregavimą sklype Tilžės g. 68, Vilnius, ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Vilnius, Tilžės g. 68 (kadastro Nr.: 0101/0167:1292 Vilniaus m. k.v.)
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Architektų gildija“, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589
Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, statybos ribos, bei pastato blokavimo ties sklypo riba koregavimas
Dokumento rengimo pagrindas: 2000-03-01 Nr. 528 Vilniaus miesto Tarybos sprendimu patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalusis planas
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-04-27(10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Pilaitės seniūnijoje Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius; bei projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. archgildija@gmail.com, +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu)
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys+su+sklypo+sprendiniais

Aiškinamasis+raštas