Informuojame apie teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 Senosios Pilaitės kel. 1 statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Senosios Pilaitės kel. 1, Vilnius; Sklypo kad. Nr. 0101/0167:2077

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „2L Architects“

Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, statybos ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas (įvažiavimų skaičius)

Dokumento rengimo pagrindas: 2021-12-17 Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 9 (kad. Nr. 0101/0167:2077) tvirtinimo Nr. A30-4201/21

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-10 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR

Pagrindinis+brezinys