Informuojame apie teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Bajorų kel. 12 (kadastro Nr. 0101/0004:1469), po teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabų

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0004:1469), adresas Bajorų kel. 12, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimasNr.1-1426 „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ”Urbanistinė architektūra”, į. k. 304440594, Turgaus a. 21, LT-91246 Klaipėda, Mob. tel. +370 675 33 8 77, el. p.  uabogusas@gmail.com, www.urbanistinearchitektura.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
Nekeičiant esminių galiojančio detaliojo plano sprendinių sklypui Bajorų kelias 12 (kad. Nr. 0101/0004:1469) pakoreguoti:

  • statybos zona, statybos riba;
  • inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos;
  • automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;
  • susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai;

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti galima nuo 2023-04-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).
Nuoroda:

UA2211_B12_DPK_AR

UA2211_B12_DPK_PB+–+TIKSLINTA_pakartotiniam

UA2211_Pastabu_pataisymu_lentele