Informuojame apie teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Bajorų kel. 12 (kadastro Nr. 0101/0004:1469)

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0004:1469), adresas Bajorų kel. 12, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:

  • statybos zona, statybos riba;
  • inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos;
  • automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;
  • susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai;

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimas Nr.1-1426 „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas: MB „Urbanistinė architektūra“, Turgaus a. 21, Klaipėda, tel. 867533877, el. p. info@urbanistinearchitektura.lt, interneto svetainė: www.urbanistinearchitektura.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-02-14 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas); taip pat skelbimų lentoje Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2023-02-14 (10 darbo dienų imtinai) skelbimų lentoje Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

UA2211_B12_DPK_AR

UA2211_B12_DPK_PB

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ