Informuojame apie teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano statybos zonos, ribų, servitutų koregavimą sklype Čekoniškių g. 11 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Čekoniškių g.11, Vilniuje, Skl.kad.Nr. 0101/0167:2060

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  UAB „Dagiva“

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, el.p.: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, ribų kregavimas, panaikinti servitutą S14-1

Dokumento rengimo pagrindas: Sprendimas dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo 2011m. spalio 12d. Nr. 1-259

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-03-07 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Detalaus_korektūra

Pagrindinis_brezinys