Informuojame apie Teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano koregavimą, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus sklype Antano Maceinos g. 31 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Vilnius, Antano Maceinos g. 31

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovė – Auksė Radžiūnaitė; tel.: +370 616 70493; el.p. raukse@gmail.com.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: 2008 m. gruodžio 3 d.  Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-742, patvirtintas „Teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detalusis planas“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-11 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

įvaž.korekt+su+proj.pastatu