Informuojame apie Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr. 0101/0100:300) detaliojo plano sprendinius sklype Ukmergės g. 425 (kadastro Nr. 0101/0100:1946) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr. 0101/0100:300) detaliojo plano sprendinius sklype Ukmergės g. 425 (kadastro Nr. 0101/0100:1946) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1128 „Dėl sklypo buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057419), kuris buvo pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-3295/22 „Dėl sklypo buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr. 0101/0100:300) detaliojo plano sklypo Ukmergės g. 425 (kadastro Nr. 0101/0100:1946) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1947) koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, sprendinius sklype Ukmergės g. 425 (kadastro Nr. 0101/0100:1946) inicijavimo sutarties pagrindu: patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo,  el. paštu [email protected].

Priedai:

Isakymo tekstas

Planavimo darbų programa Ukmergės g. 425

Teritorijos schema