Informuojame Jus apie parengtą sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius, ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimas žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklypas kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas: 2008 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-364 „Dėl sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303061028, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė R. D. (kvalifikacijos atestatas Nr. A1053). Tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytų servitutų turinį, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje adresu Vydūno g. 20, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-07-03 iki 2023-07-10 (5 darbo dienas) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR Pilkalnio 5 ir 7 DP koregavimas

DP koregavimo brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ