Informuojame Jus apie parengtą Sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano 01B, 01C, 01D sklypo dalių statybos ribos, statybos zonos, įvažiavimų ir servitutų koregavimą žemės sklype Sodų g. 14 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 0101/0057:234, adresas Sodų g. 14, Vilnius.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Aketuri architektai“, įm. k. 300126888, Raugyklos g. 3-1, 01140 Vilnius, tel. +370 612 16112, el. p. info@aketuri.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koregavimu žemės sklype Sodų g. 14, kad. Nr. 0101/0057:234 koreguojama sklypo 01B, 01C ir 01D dalių statybos zona, statybos riba, servitutai ir įvažiavimų į sklypą vietos.

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1‑2145.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat rengėjo UAB „Aketuri architektai“ patalpose adresu Raugyklos g. 3-1, 01140 Vilnius, iš anksto susiderinus tel. +370 652 52030, el. p. julius@aketuri.lt, Senamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje adresu Odminių g. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu).

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo: 2023-02-20 iki 2023-02-24 (5 darbo dienas) rengėjo UAB „Aketuri architektai“ patalpose adresu Raugyklos g. 3-1, Vilnius, iš anksto susiderinus tel. +370 652 52030, el. p. julius@aketuri.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

A105_SOD_DPK_AIŠKINAMASIS+RAŠTAS_2023-01-31_viešinimui (1)

A105-SOD-DPK-B-01_2023-01-31+B-1_viešinimui

A105-SOD-DPK-B-01_2023-01-31+B-2_viešinimui

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ