Informuojame Jus apie parengtą Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų g. detaliojo plano (dok. reg. nr. T00060802) statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimų koregavimo sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų g. detaliojo plano (dok. reg. nr. T00060802) statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimų koregavimas sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002)

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0004:993, adresas Mokslininkų g. 11B, Vilnius ir žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0004:1002, adresas Bajorų kel.6, Vilnius.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba ir įvažiavimai sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimas Nr.1-1426 „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-03-20 iki 2023-03-31 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje adresu  Kalvarijų g. 156, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu).

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2023-03-20 iki 2023-03-24 (5 darbo dienas) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

07+DP+koregavimo+br+2023-01-30+su+GIS+derinimu

AR+UZ+koregavimui+Mokslininku+11B++2023-03-08

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ