informuojame, kad baigtas rengti 24900 (dvidešimt keturių tūkstančių devynių šimtų) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:55) Džiaugsmo g. 105 B, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūko ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu nr. 3D-452/D1-513 V dalies nuostatomis, informuojame, kad baigtas rengti 24900 (dvidešimt keturių tūkstančių devynių šimtų) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:55) Džiaugsmo g. 105 B, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas: padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriai: Liucyna Pachomova, gyv. Mindaugo g. 19-5, Vilniuje, tel.: 8-674 49772, ir Tadeuš Dovgialo, gyv. Tarpkalnio g. 7, Vilniuje, tel.: 8-687 24146.

Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: MB „Formos studija“, A. Goštauto g. 8-210, tel.: 8-674 49772, el. paštas: bagdanaviciute@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti MB „Formos studija“ patalpose, A. Goštauto g. 8-210, Vilniuje, per 10 darbo dienų – nuo 2015-07-13 iki 2015-07-24 darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.

Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl parengto projekto sprendinių, per nurodytą susipažinimo su parengtu projektu laikotarpį, gali būti teikiami raštu projekto organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8-5 2112000.