Informuojame, kad kartojamos Apie 1,7 ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių detaliojo plano viešinimo procedūros

Informuojame, kad kartojamos Apie 1,7 ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių detaliojo plano viešinimo procedūros.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. balandžio 20 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-877 „Dėl Apie 1,7 ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected].
Kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr.specialistas Benius Bučelis tel. (85) 219 7913.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85)2112446, el.p. inf[email protected], projekto vadovė Sigita Dagelienė tel. (85)2112198.

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos(I2), atskirųjų želdynų teritorijos (E), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

Su parengtu detaliuoju planu pakartotinai galima susipažinti nuo 2019-10-02 iki 2018-10-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-16-200) bei SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, 5a. 523 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelienė (tel. 85 211 2198).
Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 216 nuo 2019-10-09 iki 2018-10-17 imtinai.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-17 15.30 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, salėje Nr. 216.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-16-200) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apskundimo tvarka: Planavimo Organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA: PERGALES_DZIAUGSMO_2019-04-18-akustinės_BREZINYS