Informuojame, kad nukeliama Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr.0101/0167:2140) iniciavimo pagrindu viešinimo ir viešo svarstymo data

 

Informuojame, kad, pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 03 d. įsakymą Nr. A30-1839/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu“, rengiamų (parengtų) detaliojo plano sprendinių viešinimas ir viešo svarstymo data nukeliama neribotam laikotarpiui.
Apie naują viešinimo procedūrų (viešinimo ir viešo svarstymo) laiką bus pranešta atskirai pagal 1996 m. rugsėjo 18 d., Nr. 1079 Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” nustatytą tvarką.
Su detaliojo plano rengimo procesu galima susipažinti UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. Nr. 8 (620) 66000 ir www.tpdris.lt sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-649).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr.0101/0167:2140) iniciavimo pagrindu; TPD Nr. K-VT-13-22-649

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) ir prie jo prijungiamas sklypas Pervalkos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:1162).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu“. 2022-05-03 Nr. A30-1839/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius., faks. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius:  Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius, tel.nr.: 862066000, el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069349) sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu: prie sklypo Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) prijungti sklypą Pervalkos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:1162), nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą; numatyti įvažiuojamuosius kelius į sujungtus sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliojo plano rengimo procesu galima susipažinti UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. Nr. 8 (620) 66000 ir www.tpdris.lt sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-649).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Apie naują viešinimo procedūrų laiką bus pranešta atskirai pagal 1996 m. rugsėjo 18 d., Nr. 1079 Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” nustatytą tvarką.

Nuoroda:

Priedas_Nr_01_Planavimo darbų programa