Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių keitimas sklypuose Sėlių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0031:31) ir Sėlių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0031:439) bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą inicijavimo pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Sėlių g. 45 ir Sėlių g. 43 bei gretimoje teritorijoje inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius sklypuose Sėlių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0031:31) ir Sėlių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0031:439) bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas, prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo Sėlių g. 45 žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti sklypams užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, el. valdone.gavorskiene@vilnius.lt, tel. +370 5 211 2519. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuoroda:

Sėlių 45 įsakymas paskutinisE – kopija

Sėlių 45 programa – kopija – kopija

Seliu

Skelbimas viešinimui Sėlių 45