Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sklypų Lapių g. 4 ir 8 sprendinių keitimas, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sklypų Lapių g. 4 ir 8 sprendinių keitimas, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 4 ir 8 sprendinius, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, inicijavimo pagrindu“.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – keisti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sklypo Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir sklypo Lapių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:468), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 30-1346 „Dėl sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą, kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi sprendinius inicijavimo pagrindu pagal pridedamą schemą M 1:2000: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusį apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės plotą iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, pakeisti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Karolis Buivydas, el. karolis.buivydas@vilnius.lt, tel. +370 5 211 2753. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuoroda:

Lapių g. 4, 8 įsakymas-D

Lapių g. 4,8 programa

schema 6710