Informuojame, kad pagal derinančių institucijų pastabas papildyta informacija dėl sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Grigaičių kaime detalusis planas (registro Nr. T00056062).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,01 ha dydžio teritorija prie K. Bizausko, Džiaugsmo ir A. Pertrulio gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-02 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės“ Nr. A30-2357/22″.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties sklypus sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, suformuoti kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą greta K. Bizausko gatvės, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-16 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas

Sprendiniai