Informuojame, kad pagal derinančių institucijų pastabas papildyta informacija dėl sklypo Sietuvos g. 35A, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0101:2737) detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo, servitutų poreikio koregavimas sklype Sietuvos g. 35A,Vilnius,kadNr.0101/0101:2737.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0101:2737), adresas Sietuvos g. 35A, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Architektė I.D., M. Daukšos g. 30, Kaunas, el. p.: archidiza.darbas@gmail.com, tel. 8 654 64286.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: statybos zona, statybos ribos; susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai; planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai; servitutų poreikis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-21 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritorijuplanavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas Atsakymas į pastabas Sietuvos g.35A brezinys taisytas