Informuojame, kad pagal derinančių institucijų pastabas papildyta informacija dėl žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano žemės sklypo kad. Nr. 0101/0073:247 susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų) koregavimo

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detalusis planas (reg. Nr. T00054318)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247)

Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: N. B., nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 012-01-04 Nr. 017442, kvalifikacijos atestato Nr. A1823., tel. 8 69903393, el. paštas: nijole.bareikiene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-07-03 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai.

Nuoroda:

ATLIKT-PATAISYM-LENTELE

TPD Aiskinamasis rastas

BREZINYS SU KOREGUOJAMAIS SPRENDINIAIS