Informuojame, kad pagal derinančių institucijų pastabas papildyta informacija dėl žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano žemės sklypo kad. Nr. 0101/0073:247 susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų) koregavimo

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas (reg. Nr. T00054318).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247).

Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt , interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: N. B.,  nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma  012-01-04 Nr. 017442,  kvalifikacijos atestato Nr. A1823., tel. 8 69903393, el. paštas: nijole.bareikiene@gmail.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-06 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai.

Nuoroda:

Brezinys su koreguojamasi sprendiniais

Pagrindinis brezinys su koreguojamos teritorijos riba

TPD Aiskinmasis rastas

TPK Pastabu-atsakymu lentele