Informuojame, kad parengtas Apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalusis planas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-827.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,1 ha dydžio teritorija prie Gervuogių ir Lakštingalų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-16 įsakymas Nr. A30-2456/22 „Dėl leidimo rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
Suformuoti gatvių raudonąsias linijas, padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0012:171) į du sklypus, atidalintame sklype paversti miško paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1 ha.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-827.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-06-14 iki 2023-06-27 imtinai Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, LT – 10312 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-827), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2023-06-28, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-06-28, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/72827960549?pwd=bffRcFsHajabRpaApgZAk6VFeUNba4.1

Meeting ID: 728 2796 0549

Passcode: 20rBXG

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-06-28, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/78900399749?pwd=0dkdaYE3Th0wfwLD73aqUQlaOI1qma.1

Meeting ID: 789 0039 9749

Passcode: 02nCrv

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-06-27 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-06-28, 16 val., 16.30 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ