Informuojame, kad parengtas ir pagal derinančių institucijų pakoreguotas Teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Plytinės kaime detalusis planas (reg. Nr. T00056365)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypai Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalintiems sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,7761 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-11 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. (101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-108/22.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-68.
Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktas pastabas:

• Pagrindiniame brėžinyje panaikinta pastaba Nr. 4;
• Papildomai nurodytas sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklypuose;
• Brėžinyje nurodyti Dituvos g. ankstesnio patvirtinto detalaus plano sprendiniai;
• Brėžinyje nurodyti planuojami įvažiavimai iš Dituvos g.
Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal VĮ „Vilniaus planas“ pateiktas pastabas:
• Reglamentų lentelėje pakoreguoti servituto S8 ir sklypo Nr. 13 plotai;
• Pagrindiniame brėžinyje pakoreguotas sklypo Nr. 13 plotas.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai