Informuojame, kad parengtas ir pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotas Teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) projektas

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detalusis planas (reg. Nr. T00055387)
Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,35 ha dydžio teritorija: Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-03 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-3657/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-890.

Paskelbta nuo 2023-03-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas) (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai-5

Sprendiniai-20