Informuojame, kad parengtas Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialusis planas.

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-1049(2014-05-06) ir pritarta koncepcija (2015-06-30 įsakymu Nr. 30-2382), parengtas Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033.

Rengėjas: S.Į. „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2703. PV A.Alūzienė.

Planavimo tikslas: atlikti Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje sprendinių keitimą. Keitimo uždaviniai – atlikti šios zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą sekančiai: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo/miško parkai) keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio – VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą.

Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas.

Informaciją apie parengtą Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialujį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val..

. Specialiojo plano vieša ekspozicija nuo 2015.08.06. iki viešo svarstymo pabaigos specialiojo plano rengėjų patalpose Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie 216 k. ir seniūnijojose.

Viešas svarstymas – 2015.08.28. 14 val. plano rengėjų patalpose Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte 216 kabinete.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo dokumentų sprendinių apskundimas: Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planavimo organizatoriaus atsakyme nurodoma, kad planavimo organizatorius pritaria visuomenės pasiūlymams arba atmeta pasiūlymus, išsamiai nurodydamas pasiūlymų nepriimtinumą (nepagrįstumą).