Informuojame, kad parengtas Pilaitės šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalusis planas plano (registro Nr. T00055197)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,5194 ha dydžio žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0167:1510)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu: padalinti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,5194 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-31 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-4414/21.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-309.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-03-09 iki 2023-03-22 imtinai Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, LT-06005 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-309), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2023-03-23, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-23, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/78194269093?pwd=2m0eBPpgvhjsD6Tjlhk7xfKjva0vIG.1
Meeting ID: 781 9426 9093
Passcode: LP7JUS
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-23, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73368768300?pwd=rZGuIcZx0voTNkq0afNaDClPkRa7rS.1
Meeting ID: 733 6876 8300
Passcode: 1rhR2a
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-03-22 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-03-23, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ