Informuojame, kad parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 3 (Kryžiokų sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detalusis planas (registro Nr. T00055657)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1920 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0138:5002), esantis Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-30 įsakymas Nr. A30-2784/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 3 (Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti žemės sklypą (Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-08-04 iki 2023-08-18 imtinai Verkių seniūnijoje adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-701), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. 8 657 83428.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:  Detaliojo plano projektas 2023-08-21, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-08-21, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/75139256598?pwd=XbnX7vma6wK0QHTJ1RVI7G9iu2f5aA.1
Meeting ID: 751 3925 6598
Passcode: 2E5AWD
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-08-21, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78116305475?pwd=diZiCeicZqgCj2BvWikS7Z9MeVbMyZ.1
Meeting ID: 781 1630 5475
Passcode: 7IhMdE

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-08-18 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-08-21, 16 val., 16.30 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Ai-kinamasis+ra-tas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ