Informuojame, kad parengtas sklypų Maloniojoje g. 3 ir 3A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Maloniojoje g. 5 (Kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sprendinių keitimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypų Maloniojoje g. 3 ir 3A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Maloniojoje g. 5  (Kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sprendinių keitimas, DPK 18-07-02
Planuojamos teritorijos aprašymas: 25,07 a sklypas Maloniojoje g. 5
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019m gruodžio 19 d.  Nr. įsakymas A30-2639/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu“ su patvirtinta Planavimo darbų programa.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: A. Borutos projektavimo įmonė, į.k.:120439251, buveinės adresas: Universiteto g. 2, Vilnius, tel. 8 687 21634, arunas.boruta@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu:
nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijų naudojimo reglamentus.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-122), Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje (vieša ekspozicija) (Sėlių g. 39, LT-08109 Vilniuje), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt bei Universiteto g. 2, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 687 21634.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas svarstymas vyks 2022 09 15, 17 val. nuotoliniu būdu

Prisijungimo nuoroda:
 https://us06web.zoom.us/j/85028565545?pwd=TjBiZWRFZkxzOE1DODl6MlNENkZyQT09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 850 2856 5545
Slaptažodis: 462939
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui, rengėjui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos bei iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-09-15 17 val.
Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys

Priedas+1_Urbanistine+paveldosaugine+analize

Priedas+2_sklypo+užstatymo+Projektiniai+pasiulymai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ