Informuojame, kad parengtas Teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32, detalusis planas

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Architektas Lauras“ Kareivių g. 6-419, LT–09117 Vilnius, UAB „Architektūros tonas“, Bitininkų g. 4C-33, Vilnius.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). Planuojamos teritorijos plotas apie 7 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-28 įsakymas „Dėl Teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-1098/19
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-302.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 imtinai Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, Pilaitės seniūnijos „Facebook“ paskiroje adresu https://www.facebook.com/Pilaites.seniunija, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-302), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt bei Kareivių g. 6-419, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-02-27.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Sprendiniai

Verbu+32+DPL+aiskinamasis+rastas_Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ