Informuojame, kad parengtas Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 6, detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-16-59.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 6,3 ha dydžio teritorija tarp Tylos ir Šventapilės gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-01-15 įsakymas Nr. A30-133 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą, patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 6, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-16-59.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.
Planuojamos teritorijos plotas apie 6,3 ha.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-06-14 iki 2023-06-28 imtinai Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-16-59), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. 8 657 83428.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2023-06-29, 16 val. ir 16:30 val. viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešų video konferencijų internetinės prisijungimo nuorodos:
https://us04web.zoom.us/j/72445848080?pwd=IEkA4bgMLfaO0KHYefadF0sNlNkodQ.1

Meeting ID: 724 4584 8080. Passcode: xs0mTh

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-06-29, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/74737492974?pwd=DMaZJgxaPPRJNePi8aw17UTTcPXvYW.1

Meeting ID: 747 3749 2974. Passcode: eSxUf1

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-06-28 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-06-29, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-06-28 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-06-29, 16 val., 16.30 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Priedas Nr. 2 Sprendiniai reljefas Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ