Informuojame, kad parengtas Teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detalusis planas (registro Nr. T00054556)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2594 ha dydžio žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0167:1801), esantis Knypavos g. 44, Vilniaus m. sav.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinių koregavimą sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801): padalyti žemės sklypą (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais ši teritorija yra funkcinėje zonoje PLY-11-1 „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona“
Planuojamos teritorijos plotas 0,2594 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 1,88 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-12 įsakymas Nr. A30-1440/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801)“
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-501.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-02-22 iki 2023-03-07 imtinai Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-501), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. 8 657 83428.
Detaliojo plano projektas 2023-03-08, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-08, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/73130226849?pwd=DUeAx4CCGLdM5xnf1rPwxZxB5oSUdM.1
Meeting ID: 731 3022 6849
Passcode: niK2wn
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-08, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/73941680530?pwd=l1gQZWOIa009vs9CwtnmRMafDVQwym.1
Meeting ID: 739 4168 0530
Passcode: 2iuqM4

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-03-07 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-03-08, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ