Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Karačiūnų g. (kadastro Nr.0101/00003:2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2366; 2367; 489; 2410; 2411; 2412;) Antakalnio sen. detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Karačiūnų g. (kadastro Nr.0101/00003:2356; Nr.0101/00003:2357; Nr.0101/00003:2358; Nr.0101/00003:2359; Nr.0101/00003:2360; Nr.0101/00003:2361; Nr.0101/00003:2362; Nr.0101/00003:2363; Nr.0101/00003:2366; Nr.0101/00003:2367; Nr.0101/00003:489; Nr.0101/00003:2410; Nr.0101/00003:2411; Nr.0101/00003:2412;) Antakalnio sen. detalusis planas. Planavimo pagrindas – 2013m. 11mėn. 20d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 041744N/041904N/042305 registracijos Nr. A615-150-(2.15.1.7-AD4).

Planavimo tikslas – nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, perkonfiguruoti (padalinti/apjungti) sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis – gyvenamojo naudojimo būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir inžinerinės infrastruktūros būdo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių pobūdžio.

Numatomi statyti statiniai – inžinerinės ir susisiekimo komunikacijos, jų aptarnavimo objektai, gyvenamieji vienbučiai/dvibučiai namai.

Planavimo organizatoriai – Danuta Makovskaja, Helena Blaževič, Vanda Kozubovska, Henrik Voitkevič, Valerij Žolnerovič, Marijonas Vaitkevičius, Božena Kozubovska, Vanda Gylienė, Brigita Černecka, Steponas Černecki, Josif Voitkevič, Renata Katkovska, Daiva Milišiūnienė, Valdas Milišiūnas, Vitaljuš Paškevič, Marija Andruškevič, Vladas Orvydas, Irina Blaževičienė, Kazys Blaževičius, Janina Leonova. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. 868680136.

Planavimo teriminai – 2014-01—2016-01.

Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Projekto vadovas Remigijus Dūdėnas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas, pasiūlymų teikimo tvarka – detaliojo plano ekspozicija nuo 2015-10-05d. iki 2015-10-19d. Antakalnio seniūnijos patalpose (Antakalnio g. 36, Vilnius). Viešas aptarimas įvyks 2015m. lapkričio 2d. 13val. (Pamėnkalnio g. 28, Vilnius) Informacija teikiama tel. 868680136. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.