Informuojame, kad parengtas Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Latvių g. 3 sprendinių koregavimas

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2019-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Latvių g. 3 sprendinių koregavimą“ Nr. A30-1094/19.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, sklypo Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,0923 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo –Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė tel. (8-5) 211 2573, el. paštas: dovile.eidukaite@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Latvių 3“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Pociaus, adresas Latvių g. 3, LT 08123 Vilnius, tel. 8 687 96296.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-11-18 iki 2019-12-02 imtinai Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-336) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Viešas susirinkimas vyks 2019-12-02,  17 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 242 kab.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2019-12-02 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2019-12-02, 17 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Sprendiniai-1