Informuojame, kad parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361) ir Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas (registro Nr. T00054357).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1176 ha dydžio teritorija Stirnų g. 29, 31

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-06 įsakymas Nr. A30-1348/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361) ir Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – A. K., kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361), Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0031:361 ir kadastro Nr. 0101/0031:153), nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,1776 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 0,6 ha.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-07-05 iki 2023-07-19 imtinai Žvėryno seniūnijoje adresu Sėlių g. 39, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-398), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. 8 657 83428.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2023-07-20, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-07-20, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/72268732506?pwd=qzxZ1ZqmJTJENoM5VIbsAxspnvYKe6.1
Meeting ID: 722 6873 2506
Passcode: md3A96
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-07-20, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78435729156?pwd=VoMvUCMCaZpHbaVbhbprEZNVM91g6A.1
Meeting ID: 784 3572 9156
Passcode: aatp1G

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-07-19 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-07-20, 16 val., 16.30 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ