Informuojame, kad pradedamas rengti Apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-827.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-16 įsakymas Nr. A30-2456/22 „Dėl leidimo rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,1 ha dydžio teritorija greta Gervuogių ir Lakštingalų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-16 įsakymas Nr. A30-2456/22 „Dėl leidimo rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gervuogių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suformuoti gatvių raudonąsias linijas, padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0012:171) į du sklypus, atidalintame sklype paversti miško paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, LT – 10312 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-827.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ