Informuojame, kad pradedamas rengti apie 3,2 (trijų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos Salotės kaime detalusis planas sklypuose kadastro Nr. 0101/0167:3213, kadastro Nr. 0101/0167:1929, kadastro Nr. 0101/0167:1750, kadastro Nr. 101/0167:1762, (TPD Nr. K-VT-13-22-374)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 3,2 (trijų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos Salotės kaime detalusis planas rengiamas žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0167:3213, kadastro Nr. 0101/0167:1929, kadastro Nr. 0101/0167:1750, kadastro Nr. 101/0167:1762

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 3,2 (trijų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorija Salotės kaime, sklypai kadastro Nr. 0101/0167:3213, kadastro Nr. 0101/0167:1929, kadastro Nr. 0101/0167:1750, kadastro Nr. 101/0167:1762

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-09 įsakymas Nr. A30-557/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-12 Nr. A615-56/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, į.k. 304161502, adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-374) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Brėžinys+prie+įsakymo

Isakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ