Informuojame, kad pradedamas rengti Apie 4,5 ha teritorijos prie Didlaukio g. ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:194) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 4,5 ha teritorijos prie Didlaukio g. ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:194) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu, Nr. K-VT-13-23-496.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 4,5 ha teritorija prie Didlaukio g. ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0017:194).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-06-02 potvarkis Nr. 955-254/23 „Dėl leidimo rengti apie 4,5 ha teritorijos prie Didlaukio g. ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:194) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – A. K., kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0017:194) į du sklypus, atidalytame sklype paversti miško paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas apie 4,5 ha.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-11 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Verkių seniūnijoje adresu Kalvarijų g. 156, LT – 08207 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-496.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Nuoroda:

POTVARKIS-Elektroninio-dokumento-nuorašas

Programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą