Informuojame, kad pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas žemės sklype Austėjos g. 69 ir aplinkinėje teritorijoje

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-12-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4741/22 „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Austėjos g. 69 (kadastro Nr. 0101/0131:317) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas žemės sklype Austėjos g. 69 ir aplinkinėje teritorijoje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Austėjos g. 69 (kadastro Nr. 0101/0131:317) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-23-53.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Austėjos g. 69 (kadastro Nr. 0101/0131:0317) ir laisva valstybinė žemė, viso plotas apie 0,11 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-12-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4741/22 „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Austėjos g. 69 (kadastro Nr. 0101/0131:317) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: +370 69947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo Austėjos g. 69 (kadastro Nr. 0101/0131:317) ribas ir plotą prijungiant šiaurinėje sklypo dalyje įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.                

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-53.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Austejos+isakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ