Informuojame, kad pradedamas rengti detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409)

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-02-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-458/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 ( kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo Plytinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409) koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. 1-520 „Dėl žemės sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano tvirtinimo“
Planuojamos teritorijos aprašymas: Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409

Nagrinėjama teritorija: Gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija (pažymėta pridedamoje schemoje)
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-02-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-458/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 ( kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo Plytinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius, El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.:
869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakoreguoti žemės sklypo statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-221.

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Skelbimas_su_priedais

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(7)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ