INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:0159 IR NR. 0101/0015:160) INICIJAVIMO PAGRINDU

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:0159 IR NR. 0101/0015:160) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „ARKADA“, Įm. k. 144560425, adr.: Gegužių g. 64, LT-78365 Šiauliai; tel: 8-41 510023, el.paštas: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Vilniaus archprojektas“, į. k. 120302352, adr.: Kalvarijų g. 1, Vilnius, tel. Nr. 8 616 26312, el. paštas: vi[email protected]. Projekto vadovas – Gintautas Blažiūnas.

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:0159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu“ 2021 04 24, Nr. A30-1421/21. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-246.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra tvarka.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-246.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, el. paštu: [email protected],  visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Projekto vadovas                                                                                                                                                 Gintautas Blažiūnas