Informuojame, kad pradedamas rengti Sklypo Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,49 ha teritorijoje inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Juodasis kelias 71 detalusis planas (registro Nr. T00059522)

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Juodajame kelyje 71 (kadastro Nr. 0101/0075:825) ir 0,0554 ha sklypas (kadastro Nr. 0101/0075:823)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: (M.U.) Fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 30-1567 „Dėl sklypo Juodasis kelias 71 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059522) sprendinių koregavimą apie 0,49 ha teritorijoje sklypuose Juodajame kelyje 71 (kadastro Nr. 0101/0075:825) ir 0,0554 ha sklype (kadastro Nr. 0101/0075:823): nustatyti gatvės raudonąsias linijas, sujungti ir perdalyti žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritoriją, patenkančią į raudonąsias linijas, suformuoti kaip atskirą kitos paskirties, susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,49 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 6,54 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-02 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 0,49 ha teritorijoje“ Nr. A30-2870/22.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-68.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje, adresu Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-68.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Isakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ